Regulamin

1. Regulamin ten określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną na rzecz użytkowników serwisu internetowego Portal-konsumenta, która polega na możliwieniu bezpłatnego użytkownia serwisu Portal-konsumenta w celu wymiany informacji, w szczególności opinii na temat wszelkiego rodzaju produktów i usług.

2. Użytkownik serwisu Portal-konsumenta publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal-konsumenta nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści opinii i komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Użytkownicy publikujący komentarze niezgodne z prawem mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność cywilną lub karną.

3. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników serwisu Portal-konsumenta publikacji niezgodnych z prawem, przekazów reklamowych i wulgaryzmów, oraz wpisów niezgodnych z etykietą sieciową.

4. Portal-konsumenta zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów, o których mowa w pkt. 3 regulaminu oraz takich, w stosunku do których wpłynęło urzędowe zawiadomienie lub wiarygodne informacje o ich bezprawnym charakterze, a także treści o niskiej jakości.

O jakości opinii decyduje serwis Portal-konsumenta oraz użytkownicy tego serwisu poprzez zgłaszanie nieodpowiednich wpisów. Portal-konsumenta zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do serwisu użytkownikom naruszającym w sposób notoryczny postanowienia regulaminu.

5. Portal-konsumenta może publikować fragment adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem serwisu przy zamieszczaniu publikacji. Portal-konsumenta nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

6. Jeśli chcesz by Twoja opinia i przesłane z nią dane zostały usunięte z serwisu Portal-konsumenta, to poinformuj redaktora o tym używając do tego formularza kontaktowego.

7. Regulamin ten obowiązuje od momentu jego opublikowania. Portal-konsumenta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, które stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Portal-konsumenta.